AOF Nettstedkart Nettstedkart    Kontakt oss  Kontakt    English  English     
 
Meny
 
 
Fred og konflikter
Her kommer artikkelstoff om konflikter, fredsmekling og fredsbygging.


/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/Hornet2.jpg/$file/Hornet2.jpg
2010.09.14
Afrikas Horn - et lappeteppe av konflikter
Afrikas Horn har mange typer av konflikter. Noen av dem er voldelige og lokale, andre går på tvers av grensene og involverer til dels land utover Hornet. Noen ligger der som politiske og diplomatiske spenninger og er ikke voldelige men kan i stor grad bestemme hvordan regjeringene stiller seg i internasjonal politikk.Vi benytter oss av en romslig definisjon av Hornet og ønsker å bidra til å skape forståelse for hvorfor konfliktene har oppstått og hva som må til forat de kan løses. Vi starter med lenker til leksikalsk bakgrunnskunnskap om de forskjellige landene. Deretter går vi over til en analyse av de viktigste konfliktene og spenningene.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/Iran2.jpg/$file/Iran2.jpg
2010.06.03
Fem år med Ahmadinejad
I august 2010 er det fem år siden Irans omstridte president Ahmadinejad kom til makten. Det førte nokså omgående til en opptrapping av konflikten med Israel og Vesten (og etter hvert store deler av verden forøvrig) om landets atomvåpenprogram. Den konflikten har vi ikke sett slutten på. De store demonstrasjonene i Teheran etter valget i2009, viste med all tydelighet at opposisjonen mot regimet internt i Iran er sterk og at Ahmadinejads legitimitet er kraftig svekket. I denne artikkelen fra International Relations and Security Network i Zürich, spekuleres det i om ikke regimet har sådd spiren til sin egen undergang i en ikke altfor fjern framtid.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/flyktningleirWS.jpg/$file/flyktningleirWS.jpg
2010.06.03
Hvorfor er Norge i Sudan?
Norges brede engasjement i Sudan er basert på støtte til å gjennomføre fredsavtalen fra januar 2005 og å skape grunnlag for utvikling i Sør-Sudan. Videre er humanitær innsats en viktig del av det norske engasjementet i Suda Dette heter det i en redegjørelse fra UD.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/Iran2.jpg/$file/Iran2.jpg
2010.05.06
Analyser av Iran
Iran er et land hvert å følge ikke bare på grunn av konflikten rundt evnen og viljen til å produsere atomvåpen, men også på grunn av den rent interne konflikten mellom prestestyret og store deler av folket.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupGraphics/Xinjiang.png/$file/Xinjiang.png
2010.05.06
Xinjiang - en slumrende konflikt
Denne sentralasiatiske delen av Kina er et klassisk eksempel på en konflikt hvor en dominerende folkegruppe trenger inn på et nytt territorium og urinnbyggerne føler seg tilsidesatt. I vestlige medier omtales den stort sett bare hver gang det bryter ut voldsepisoder, men konflikten er konstant og har potensiale til å vare i uoverskuelig framtid om man ikke finner et kompromiss som eies av alle parter.
Les mer

 
Aktuelt
 
Tøft for Sudan
Vi har lenge visst at den nye staten Sør-Sudan vil bli født under vanskelige omstendigheter. To måneder før selvstendigheten må regjeringen slite med både internasjonale utfordringer og væpnede, interne opprørsgrupper.
[Les mer]
 
Demokratisk utfordring for Sør-Sudan
The International Crisis Group har kommet med en rapport om Sør-Sudan hvor søkelyset settes på utfordringer som sjelden blir nevnt i kommentarer til utviklingen i det nye landet: hvor stort demokratisk rom man vil tillate i landet i sin alminnelighet og demokratiskering av selve "frigjøringspartiet" SPLM. Vi gjengir sammendraget av rapporten:
[Les mer]
 
Grønn utvikling i norsk bistand.
Regjeringen har offentliggjort stortingsmeldingen "Mot en grønnere utvikling - om sammenhengen mellom miljø- og utviklingspolitikken. Vi gjengir sammendraget av meldingen og vil komme tilbake med en nærmere presentasjon.
[Les mer]
 
 
 
AOF Norge | Postadresse:Youngs gate 11 | 0181 Oslo | Telefon: 23 06 12 50 | Telefax: 23 06 12 70 | Epost: aofnorge@aof.no | Utviklet av Vever AS