AOF Nettstedkart Nettstedkart    Kontakt oss  Kontakt    English  English     
 
Meny
 
 
Vesten mot resten?
På denne siden vil vi fokusere på de kraftige endringene i maktforhold mellom statene og mellom grupper av land. Her vil du finne artikler om Vestens opptreden i forhold til Sør, om de nye maktsentraene i verden som truer Vestens hegemoni, om endringer i militær, økonomisk, kulturell og politisk innflytelse.


/aofweb/mm.nsf/lupGraphics/USA.jpg/$file/USA.jpg
2010.12.13
American Decline
USAs maktstilling som den suverene verdensmakt blir svekket år for år. Det betyr ikke at landet blir redusert til en ubetydelighet eller at et annet land, de fleste tenker vel uvilkårlig på Kina, snart vil ta USAs plass. Geopolitical Monitor har trykket en artikkel som trekker fram en del sentrale argumenter rundt omfordelingen av makt i verden. Vi gjengir den dels for å hjelpe lesere til å feste oppmerksomheten ved spørsmål vi tror er viktige, dels for å understreke at utviklingen ikke er lineær og nærmest forutbestemt, Prosessene er langt mer kompliserte og uforutsigbare enn som så.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/TajMahal.jpg/$file/TajMahal.jpg
2010.11.29
India: Snart verdens største land
Nærmere 1.200 millioner innbyggere på et område ti ganger så stort som Norge. Flere hundre millioner lever på sultegrensen. Samtidig er inderne Mukesh Ambani og Lahshmi Mittal er henholdsvis nummer fire og fem på Forbes liste over verdens rikeste i 2010. Byen Bangalore er et av verdens ledende sentra for IKT-bedrifter i et land hvor nær halvparten av kvinnene ikke kan lese og skrive. Landet har 600.000 landsbyer, samtidig som de største byene er større enn London og Paris. Middelklassen anslås til å være like stor som hele USAs befolkning og landet har i en 20-års periode hatt en gjennomsnittlig økonomisk vekst på rundt sju prosent
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/Kinadrage.jpg/$file/Kinadrage.jpg
2010.11.18
Å STYRE KINA eller ”Kunsten å ri en drage”
Det blir hevdet at det viktigste å vite om Kina er at kulturen er en av de eldste i verden og at landet er nesten ubegripelig stort. Det gir et grunnleggende perspektiv på landet:
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/Shanghai.jpg/$file/Shanghai.jpg
2010.11.04
Ønske om motvekt til Kina i asiatiske land.
Den kjente amerikanske journalisten og kommentatoren Fareed Zakaria skriver i Washington Post at skepsisen mot Kina i Øst-Asia gjør at landene i regionen føler de trenger "USA med på laget" som en motvekt mot et stadig mer selvsikkert Kina. Og det virker som USA lar seg invitere.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/AsiaPacific.jpg/$file/AsiaPacific.jpg
2010.11.04
Verdens midtpunkt ligger i Det indiske Hav
Dette påstår den amerikanske journalisten Robert Kaplan i et lengre intervju i tidsskriftet Foreign Policy. Han drar opp de store linjene i med hensyn til endringene i den globale maktbalansen og konkluderer med at vi må venne oss til at balansen mellom India og Kina med Det indiske Hav som verdens viktigste havområde vil legge de tyngste føringene i internasjonal politikk om få år.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/oljeledning.jpg/$file/oljeledning.jpg
2010.10.13
Kinas energibehov har konsekvenser for internasjonal politikk
Mer energi er en forutsetning forat Kina skal kunne fortsette sin eventyrlige økonomiske utvikling. Med større og større interesser i olje- og gassproduksjonen i Sentral-Asia, Midt-Østen og Afrika ligger det et potensiale for konkurranse med både Russland og USA om energiressursene.Vi har sakset denne oversiktsartikkelen fra nettstedet TomDispatch.com.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/Tiananmen.jpg/$file/Tiananmen.jpg
2010.10.12
Taiwan på vei tilbake til moderlandet?
Taipeh prioriterer nå å bedre forholdet til Beijing framfor å forsterke båndene til USA. Asia Pacific Bulletin ved East-West Center i Honolulu går i oktober 2010 detaljert gjennom Taiwans handlinger i den siste tiden.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/Tyrkia.jpg/$file/Tyrkia.jpg
2010.09.20
Tyrkia i endring
Tyrkia framstår mer og mer som en betydelig regional stormakt, og en uvanlig interessant aktør. Med røtter langt inn i Sentral-Asia spiller landet et voksende politisk rolle i sentrale konfliktområder som Midt-Østen og Kaukasus. Samtidig forhandler Ankara om medlemskap i EU.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/Shanghai.jpg/$file/Shanghai.jpg
2010.09.07
KIna i førersetet
I septembernummeret av tidsskriftet The Nation drøfter Robert Dreyfuss utfordringen som Kina utgjør for den politiske venstresiden i USA. Spørsmålene er i større eller mindre grad relevante for resten av verden også.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/Kina2.jpg/$file/Kina2.jpg
2010.09.01
Kina bygger koalisjoner
Det konservativt orienterte tidsskriftet Foreign Policy trykker i sitt nummer for juli/august 2010 en relativt negativ artikkel om Kinas voksende innflytelse. Av særlig interesse er det å merke seg hva som skrives om Kinas oppbygging av en allianse med økende innflytelse innenfor FN-systemet,
Les mer

 
Aktuelt
 
Tøft for Sudan
Vi har lenge visst at den nye staten Sør-Sudan vil bli født under vanskelige omstendigheter. To måneder før selvstendigheten må regjeringen slite med både internasjonale utfordringer og væpnede, interne opprørsgrupper.
[Les mer]
 
Demokratisk utfordring for Sør-Sudan
The International Crisis Group har kommet med en rapport om Sør-Sudan hvor søkelyset settes på utfordringer som sjelden blir nevnt i kommentarer til utviklingen i det nye landet: hvor stort demokratisk rom man vil tillate i landet i sin alminnelighet og demokratiskering av selve "frigjøringspartiet" SPLM. Vi gjengir sammendraget av rapporten:
[Les mer]
 
Grønn utvikling i norsk bistand.
Regjeringen har offentliggjort stortingsmeldingen "Mot en grønnere utvikling - om sammenhengen mellom miljø- og utviklingspolitikken. Vi gjengir sammendraget av meldingen og vil komme tilbake med en nærmere presentasjon.
[Les mer]
 
 
 
AOF Norge | Postadresse:Youngs gate 11 | 0181 Oslo | Telefon: 23 06 12 50 | Telefax: 23 06 12 70 | Epost: aofnorge@aof.no | Utviklet av Vever AS