AOF Nettstedkart Nettstedkart    Kontakt oss  Kontakt    English  English     
 
Meny
 
 
Fattigdommen kan utryddes !
Her kommer det rapporter, analyser og kommentarer til kampen mot massefattigdommen i landene i Sør.


/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/Worldfoodday.jpg/$file/Worldfoodday.jpg
2010.09.16
925 millioner sulter
FAO - FNs matvareorganisasjon - hevder i en ny rapport at 925 millioner mennesker i verden går kronisk sultne. Selv om dette er en reduksjon på nesten 100 millioner bare siden 2009, betyr det at et barn dør av sult hvert sjette sekund. Den norske organisasjonen "Utviklingsfondet" legger på sin side fram en rapport som viser at industrilandbruket ikke er bærekraftig og derfor ikke kan løse sultproblemet på sikt, mens satsing på småskala, bærekraftig matproduksjon i land i Sør gir muligheter for å øke matproduksjonen kraftig.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/korrupsjon.jpg/$file/korrupsjon.jpg
2010.08.23
Korrupsjon et sentralt tema både i Nord og Sør
Den internasjonale organisasjonen Transparency International utgir hvert år en indeks som viser befolkningens oppfatning av korrupsjon i hjemlandet. Organisasjonens hjemmeside er en utmerket inngangsportal til korrupsjon som tema.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/Flyktning1.jpg/$file/Flyktning1.jpg
2010.06.16
Antallet mennesker på flukt øker.
Flyktninghjelpen presenterte 16. juni sitt årlige "flyktningregnskap" - en grundig oversikt over situasjonen for verdens fordrevne enten de klassifiseres som internt fordrevne (på flukt i eget land) eller flyktninger (på flukt i fremmed land). Det er et dokument som kan anbefales til inngående lesing.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/Krig.jpg/$file/Krig.jpg
2009.09.17
Stater som kan kollapse
Det amerikanske tidsskriftet Foreign Policy utgir hvert år i samarbeid med The Fund for Peace en såkalt "Failed State Index" hvor man rangerer 177 av verdens stater etter en indeks som uttrykker hvor solid staten er og hvor langt den er fra å kollapse. Indikatorer er bl.a. befolkningspress, flyktninger, økonomisk situasjon, statens legitimitet og menneskerettighetenes stilling.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/Deadaid.jpg/$file/Deadaid.jpg
2009.04.14
Død over bistanden
Ja, dette og intet mindre er bokas tittel, på engelsk Dead Aid, av den unge zambiske kvinnelige økonomen Dambisa Moyo. Boka, foreløpig bare i engelsk utgave, har vært i markedet i et par måneder, og dens mange harde budskap har vakt oppsikt og skapt debatt.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupGraphics/Qurban-Bibi.bmp/$file/Qurban-Bibi.bmp
2008.11.18
Afghan Mullahs Promote Women's Health and Rights
When Afghan people are given instruction based on their religious values, they will listen and accept.(Maulawi Amanudin, Ministry of Religious Affairs, Afghanistan)
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupGraphics/LAG.jpg/$file/LAG.jpg
2008.10.22
Oljetønner og kaffebønner
Det er nesten ingen dekning lenger av Latin-Amerika i norske bøker og nyhetsmedier. Desto større grunn er det til å glede seg over at Latin-Amerikagruppene i Norge har tatt på seg arbeidet med å utgi en ny årbok om utviklingen på kontinentet.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/mdg.jpg/$file/mdg.jpg
2008.10.09
Blandete erfaringer med fattigdomsreduksjon
I sin årlige rapport om arbeidet med å nå tusenårsmålene i 2015 skriver UNDP at det er lett å peke på framskritt i mange land. Et godt eksempel er skolegang, hvor klart flere barn får et minimum av utdanning nå enn på 90-tallet, Et annet område som kan vise til klar framgang, er vaksine og barnedødelighet. Samtidig er det på andre felter knapt framgang å spore i noen land er forholdene vanskeligere enn for 10+-15 år siden. Bildet er med andre ord ganske blandet.
Les mer

 
Aktuelt
 
Tøft for Sudan
Vi har lenge visst at den nye staten Sør-Sudan vil bli født under vanskelige omstendigheter. To måneder før selvstendigheten må regjeringen slite med både internasjonale utfordringer og væpnede, interne opprørsgrupper.
[Les mer]
 
Demokratisk utfordring for Sør-Sudan
The International Crisis Group har kommet med en rapport om Sør-Sudan hvor søkelyset settes på utfordringer som sjelden blir nevnt i kommentarer til utviklingen i det nye landet: hvor stort demokratisk rom man vil tillate i landet i sin alminnelighet og demokratiskering av selve "frigjøringspartiet" SPLM. Vi gjengir sammendraget av rapporten:
[Les mer]
 
Grønn utvikling i norsk bistand.
Regjeringen har offentliggjort stortingsmeldingen "Mot en grønnere utvikling - om sammenhengen mellom miljø- og utviklingspolitikken. Vi gjengir sammendraget av meldingen og vil komme tilbake med en nærmere presentasjon.
[Les mer]
 
 
 
AOF Norge | Postadresse:Youngs gate 11 | 0181 Oslo | Telefon: 23 06 12 50 | Telefax: 23 06 12 70 | Epost: aofnorge@aof.no | Utviklet av Vever AS