AOF Nettstedkart Nettstedkart    Kontakt oss  Kontakt    English  English     
 
Meny
 
 
EN KONFLIKT MED SKRIKENDE BEHOV FOR LØSNING
Sammen med Kashmirkonflikten er vel dette den mest innfløkte og fastlåste konflikten i verden. Det gjør det vanskelig å skrive om den, fordi selve språket som benyttes assosieres med den ene eller andre siden i konflikten. Nær sagt alt som sies kan møtes med motargumenter eller alternative perspektiver. Det er naturligvis ikke en konflikt som bare kan begrenses til rasjonelle argumenter og saklig utredning. Til det er dype følelser knyttet til frykt, identitet og urett altfor sterke Likevel er det viktig å sette seg inn i bakgrunnen for oppslagene som media er fulle av og forstå partenes perspektiver på konflikten. Like viktig er det å følge med i den løpende debatten som foregår i regionen. Det er nemlig ikke bare to uforenlige standpunkter som preger synspunktene, men et mylder av nyanser både blant israelere, palestinere og alle andre aktører i området.


/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/Intifada.jpg/$file/Intifada.jpg
2011.04.12
Områdets moderne historie
Områdets moderne historie og bakgrunnen til de folkene som lever der i dag er levende til stede i folks bevissthet og i den daglige politiske diskusjonen. Historien kan ikke løsrives fra det som skjer fra dag til dag. Derfor er det heller ikke mulig å forstå hva som skjer uten et grep om de store linjene og avgjørende hendelsene i den moderne historien. Et problem er at palestinere og israelere i stor grad har forskjellige historieoppfatninger og avvikende perspektiver på fortiden. Forskjellige og ofte motstridende "sannheter" om det som skjedde går i arv fra generasjon til generasjon og bidrar til å sementere konflikten. Det gir forskjellige oppfatninger om hvilke rettigheter folkegruppene har og hvordan de definerer seg i forhold til andre. Vi vil gjøre vårt ytterste for å presentere de forskjellige perspektivene.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/PC.jpg/$file/PC.jpg
2009.06.17
ISRAEL/PALESTINA PÅ NETTET
Vi vil presentere bredden i de engelskspråklige mediene og tar med enkelte aviser fra omkringliggende land også foruten nettsteder som oversetter artikler fra arabisk og andre språk som er utbredte i Midt-Østen til engelsk.
Les mer
2009.06.04
Hva leksikonet sier
Les mer

 
Aktuelt
 
Tøft for Sudan
Vi har lenge visst at den nye staten Sør-Sudan vil bli født under vanskelige omstendigheter. To måneder før selvstendigheten må regjeringen slite med både internasjonale utfordringer og væpnede, interne opprørsgrupper.
[Les mer]
 
Demokratisk utfordring for Sør-Sudan
The International Crisis Group har kommet med en rapport om Sør-Sudan hvor søkelyset settes på utfordringer som sjelden blir nevnt i kommentarer til utviklingen i det nye landet: hvor stort demokratisk rom man vil tillate i landet i sin alminnelighet og demokratiskering av selve "frigjøringspartiet" SPLM. Vi gjengir sammendraget av rapporten:
[Les mer]
 
Grønn utvikling i norsk bistand.
Regjeringen har offentliggjort stortingsmeldingen "Mot en grønnere utvikling - om sammenhengen mellom miljø- og utviklingspolitikken. Vi gjengir sammendraget av meldingen og vil komme tilbake med en nærmere presentasjon.
[Les mer]
 
 
 
AOF Norge | Postadresse:Youngs gate 11 | 0181 Oslo | Telefon: 23 06 12 50 | Telefax: 23 06 12 70 | Epost: aofnorge@aof.no | Utviklet av Vever AS