AOF Nettstedkart Nettstedkart    Kontakt oss  Kontakt    English  English     
 
Meny
 
 
Sørpolitikk
Her vil vi fokusere på de grunnleggende utviklingsproblemene i Sør. Vi vil legge ut stoff av mer varig interesse om Norges forhold til Sør: tradisjonell bistand, handel, investeringer, migrasjon og kulturelle forbindelser men også om politiske strømninger og viktige spørsmål for de 80 % av verdens befolkning som lever i Sør.


/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/atmosfæren.jpg/$file/atmosfæren.jpg
2010.12.15
Samstemt for utvikling?
Det regjeringsoppnevnte Utviklingsutvalget har overrakt sin rapport ”Samstemt for utvikling?” til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Utvalget har sett på hvordan andre deler av norsk politikk enn bistand kan bidra til utvikling i fattige land. Utvalgets rapport vil danne utgangspunkt for en stortingsmelding
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/Resultatrapport.png/$file/Resultatrapport.png
2010.12.15
Resultater av norsk u-hjelp
Nytter det? Kommer pengene fram? Dette er de to vanligste spørsmålene folk flest stiller seg om norsk u-hjelp. Noen ganger er det lett å gi et svar. Andre ganger er det meget vanskelig. NORAD legger hvert år fram en resultatrapport som tar opp disse spørsmålene fra forskjellige vinkler. Årets rapport setter fokus på kapasitetsutvikling, dvs. u-landenes evne til selv å løse sine problemer også etter at hjelpen utenfra tar slutt.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/Afrikahytte.jpg/$file/Afrikahytte.jpg
2009.08.28
Ny forskning: bistand virker - og nordisk bistand virker best.
Vi har sakset denne omtalen av en IMF-rapport om virkningen av bistand fra NORADs nettsted. Forfatteren er Lars Erik Loe.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/Portrett.jpg/$file/Portrett.jpg
2009.08.27
Langsiktig bistand gir resultater
Et sammendrag av alle de evalueringer som ble foretatt av norsk bistand i 2008, viser at mye har vært vellykket, men at Norge ikke har kapasitet til å følge opp alt.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupgraphics/NORAD.jpg/$file/NORAD.jpg
2008.11.27
Slett ikke dårlig resultat av bistandspengene.
Resultatene av norsk bistand nås via mange veier og kanaler. Resultatrapporten 2008 presenterer gode og dårlige resultater i tre sektorer: styresett, jenters utdanning og strømforsyning på landsbygda; tre land: Nepal, Mosambik og Sør-Sudan og via tre kanaler: direkte støtte til myndigheter i samarbeidsland, støtte kanalisert gjennom multilaterale organisasjoner og støtte kanalisert gjennom norske frivillige organisasjoner
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupGraphics/skolejente.jpg/$file/skolejente.jpg
2008.11.21
Årsrapport om norsk bilateral bistand 2007
Denne årsrapporten beskriver det bilaterale utviklingssamarbeidet mellom Norge og 30 av landene i Afrika, Asia, Latin-Amerika, Midt-Østen og Europa som mottok mest bistand i 2007.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupGraphics/Afrikakvinner.jpg/$file/Afrikakvinner.jpg
2008.11.13
Bistandsorientalismen
Mens mange nordmenn har vært mest opptatt av «høye» bensinpriser, kommer bekymringsmeldingene om at de fleste land i Sør ikke klarer å nå FNs tusenårsmål. Det gjelder spesielt målet om å redusere barne- og barseldødeligheten, men også målet om grunnskolegang for alle er i faresonen.
Les mer
/aofweb/mm.nsf/lupGraphics/Norges Bank.jpg/$file/Norges Bank.jpg
2008.11.13
Oljefondet retter øynene mot verdens fattige
Det norske oljefondet er blitt kalt en «gullstandard» av FN, og får stadig ros for sine etiske beslutninger. De store investeringene i fattige land har derimot uteblitt, men nå ønsker regjeringen å investere mer penger i Sør.
Les mer

 
Aktuelt
 
Tøft for Sudan
Vi har lenge visst at den nye staten Sør-Sudan vil bli født under vanskelige omstendigheter. To måneder før selvstendigheten må regjeringen slite med både internasjonale utfordringer og væpnede, interne opprørsgrupper.
[Les mer]
 
Demokratisk utfordring for Sør-Sudan
The International Crisis Group har kommet med en rapport om Sør-Sudan hvor søkelyset settes på utfordringer som sjelden blir nevnt i kommentarer til utviklingen i det nye landet: hvor stort demokratisk rom man vil tillate i landet i sin alminnelighet og demokratiskering av selve "frigjøringspartiet" SPLM. Vi gjengir sammendraget av rapporten:
[Les mer]
 
Grønn utvikling i norsk bistand.
Regjeringen har offentliggjort stortingsmeldingen "Mot en grønnere utvikling - om sammenhengen mellom miljø- og utviklingspolitikken. Vi gjengir sammendraget av meldingen og vil komme tilbake med en nærmere presentasjon.
[Les mer]
 
 
 
AOF Norge | Postadresse:Youngs gate 11 | 0181 Oslo | Telefon: 23 06 12 50 | Telefax: 23 06 12 70 | Epost: aofnorge@aof.no | Utviklet av Vever AS