AOF Nettstedkart Nettstedkart    Kontakt oss  Kontakt    English  English     
 
Meny
 
 
Regjeringens klimamål kan være uoppnåelig

Norge og andre europeiske land baserer sin klimapolitikk på at den globale temperaturen ikke må øke mer enn 2 grader. En ny rapport tyder på at dette målet ikke bare er ambisiøst, men nærmest uoppnåelig.

Bakgrunnen for 2-gradersmålet er at konsekvensene av klimaendringene blir verre jo mer temperaturen Brennende jordklodestiger. En oppvarming som overstiger denne grensen, beskrives av europeiske myndigheter som dramatisk og farlig.

Men tross de mange advarslene, er det så langt ikke mange land som har valgt å gjøre store kutt klimagassutslippene. Og selv om de hadde forsøkt, er det grenser for hvor raskt reduksjonene kan skje i en industrialisert økonomi.

– Selv om man legger hele debatten om dette er politisk mulig å gjennomføre til side, er det usikkert om omfanget av de endringene man har sett for seg, er teknisk oppnåelige, skriver Det internasjonale energibyrået (IEA) i rapporten Energy Technology Perspectives. Rapporten er en meget omfattende og spennende gjennomgang av hvilke tiltak som er nødvendige for å unngå store miljøproblemer i 2050.

globalwarmingHøy pris

For å nå 2-gradersmålet må teknologi skiftes ut raskere og i større omfang en noen gang tidligere.

– Scenarioet forutsetter en bred utvikling av teknologier som det ennå ikke er bevist at virker, heter det i rapporten.

IEA ser nærmere på to mulige strategier for å kutte utslippene nok til å begrense oppvarmingen til 2 grader. Forutsatt at de fungerer, anslås prisen til henholdsvis 180 og 90 dollar per tonn CO2. Til sammenligning er prisen på ett tonn CO2 i EUs kvotehandelssystem i dag på rundt 23 dollar.

Kan dø ut

De høye kostnadene og de teknologiske vanskelighetene betyr at verdens befolkning kan bli tvunget til å leve med konsekvensene av en kraftig global temperaturøkning. Nøyaktig hva konsekvensene vil bli, er det ingen som vet. Men rapportene til FNs klimapanel tyder på at de blir dramatiske.

En økning på mer enn 3 grader kan føre til at flere hundre millioner mennesker rammes av vannmangel.Klimagasser

Stiger varmen mer enn 3,5 grader, står et enormt antall arter i fare for å bli utryddet. Mellom 40 og 70 prosent av artene som er blitt vurdert i studiene det henvises til i klimapanelets siste rapport, kan forsvinne.

Det europeiske miljøbyrået (EEA) har tidligere slått fast at det er tvingende nødvendig å gjennomføre tiltak for at temperaturen ikke stiger med mer enn 2 grader i gjennomsnitt. EUs ministerråd uttrykte allerede i 1996 at den globale gjennomsnittstemperaturen ikke bør overstige denne grensen

NTB/Aftenposten 7.11.08

 


 
Aktuelt
 
Tøft for Sudan
Vi har lenge visst at den nye staten Sør-Sudan vil bli født under vanskelige omstendigheter. To måneder før selvstendigheten må regjeringen slite med både internasjonale utfordringer og væpnede, interne opprørsgrupper.
[Les mer]
 
Demokratisk utfordring for Sør-Sudan
The International Crisis Group har kommet med en rapport om Sør-Sudan hvor søkelyset settes på utfordringer som sjelden blir nevnt i kommentarer til utviklingen i det nye landet: hvor stort demokratisk rom man vil tillate i landet i sin alminnelighet og demokratiskering av selve "frigjøringspartiet" SPLM. Vi gjengir sammendraget av rapporten:
[Les mer]
 
Grønn utvikling i norsk bistand.
Regjeringen har offentliggjort stortingsmeldingen "Mot en grønnere utvikling - om sammenhengen mellom miljø- og utviklingspolitikken. Vi gjengir sammendraget av meldingen og vil komme tilbake med en nærmere presentasjon.
[Les mer]
 
 
 
AOF Norge | Postadresse:Youngs gate 11 | 0181 Oslo | Telefon: 23 06 12 50 | Telefax: 23 06 12 70 | Epost: aofnorge@aof.no | Utviklet av Vever AS